Gebed voor de onbekende vluchteling

Onbekende Vluchteling

Ik gedenk in Uw naam
die met taal noch een teken
mij naamloos werden verduisterd,
die de burchten van Uw schepping
bij dromen naar licht hebben ontmoet.

Ik gedenk in Uw naam
die het stof en het water,
de bergen en eeuwige verte
bij dromen naar licht
hebben begroet,

die zochten naar wegen,
vochten en zwegen maar
botsten op wie hen
niet hebben gered

Ik laat op hen rusten het
schaamrood van willen en keren,
van hopen op tijden
van kennis en macht

Dit beloven wil ik U maken:
dat waar mensen de dood de nek toekeren
ik bij hen zal zijn
in het holst van de nacht.

Geïnspireerd op het werk van kunstenaar Hugo Vereeck. Dit gedenkwerk met als titel “De Onbekende Vluchteling werd geplaatst in de binnentuin van de St-Pauluskerk te Antwerpen.

Gedicht voor een christen

Maak een kruis voor
jouw gebed, weet jouw
gebed te bidden, kniel
ter nauwer nood, stoot
zo de stilte te binnen.

Overweeg het onbedoelde en
zie het onbegrepene.
Brood je lichaam uit hoop.
Wijn je bloed uit liefde.

Weet van niks maar bulk van geloof.
Wankel soms, betwijfel het licht, blijf
van wat mensen gemaakt zijn.

Op je hand ligt wat je
te doen staat. Ruim dan
het zitten voor wie naast
je, geef plaats
aan het onbedoelde,
keer om wat niet
begrepen werd,
wacht niet meer.